A pontosságról

A pontosságról röviden:

A tengelyterhelés mérők pontossága alapvetően nem az egyes mérőpadok ill. a mérlegműszer pontosságától függ!

Mindenekelőtt a többtengelyes járművek mérési adatai mutathatnak nagyobb eltéréseket, a talajviszonyoktól, a felfüggesztésből/rugózásból adódóan.

Ez esetben  a legpontosabb méréseket akkor lehet végezni, ha az egymáshoz közel lévő tengelyek valamennyi kereke egy síkban van. Legpontosabb lenne a mérés, ha több mint 2 mérőpadot alkalmaznának (legjobb lenne valamennyi kerék alatt lenne egye-egy tengelynyomásmérő pad).

Ennél sokkal gazdaságosabb, ha u.n. „vakpadot” alkalmaznak, azaz a nem mért tengelyek kerekei is egy síkba kerülnének a tengelyterhelés mérő padokkal (a mérőpad(ok) elé és utána kell egy-egy darabot elhelyezni.

Az is járatos megoldás, hogy az útfelületbe bemart mélyedéseket képeznek ki  a tengelyterhelés mérőpadoknak – ez értelemszerűen csak bizonyos alkalmazásoknál lehetséges.

A pontos tengelysúly méréshez szilárd, egyenletes és  lehetőleg vízszintes felületre van szükség: a hosszirányú lejtés olyan legyen, hogy a jármű üresjáratban, kiengedett fékekkel se mozduljon el – keresztirányú lejtés (néhány %-os) inkább megengedett – ez csak a kerékterhelési értékeket befolyásolja.

Ezen okokból adódóan csak az egyes mérőpadok és a hozzá kapcsolt műszer u. n. statikus pontossága definiálható (mintha egy raktári mérlegről lenne szó).

Ez esetben a mérési hiba kisebb mint +/-0,5%.

Kerék- ill. tengelyterhelés mérésekor optimális esetben 1-2 %-os eltérést is el lehet érni – többszöri méréssel az u. n. ismétlési hiba ennél jobb lehet.

PROMINENS KFT.

6800 Hódmezővásárhely
Dr. Rapcsák András út 49.
Telefon: +36-62-533-933
Mobil: 06 20 393 9583
prominens@prominens.hu
Kereskedelmi vezető:
Rostás Ádám

© 2024 Prominens Kft. Minden jog fenntartva!

Keresés